Bijeenkomst Rondom het Jonge Kind

06-11-2019 t/m 06-11-2019

Speciaal voor iedereen die in de praktijk werkt met jonge kinderen (0-6 jaar)

Thema:  Het Utrechts Kwaliteitskader (UKK) in de praktijk.
Horen, zien en vragen, een rijke interactie tussen jonge kind professionals en kinderen maakt het verschil!

Woensdag  6 november 2019 van 16.00 tot 20.00 uur (inclusief buffet) in NDC Den Hommel

In Utrecht vinden we kwalitatief goede opvang en educatie van het jonge kind van groot belang. Het Utrechts kwaliteitskader – educatie van het jonge kind is een van de resultaten van het project Nu voor later, een jarenlang onderzoek van het Utrechtse werkveld en de wetenschap gericht op kwalitatief goede opvang en educatie. Nu voor later heeft concrete pijlers opgeleverd, vertaald in het UKK, waarmee jonge kind professionals elke dag weer aan de slag gaan. 

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk blijvend te investeren in kwalitatief goede opvang en educatie en het versterken van de samenwerking van jonge kind specialisten met als doel een goede aansluiting tussen partners in het veld. In opdracht van de Gemeente Utrecht organiseert Spelenderwijs Utrecht deze bijeenkomst voor alle jonge kind professionals in het voor- en  vroegschoolse veld. De bijeenkomst staan in het teken van ontmoeting, afstemming en deskundigheidsbevordering. Tijdens het buffet is er gelegenheid om kennis te maken met de partners uit het veld. Elkaar kennen is immers essentieel om een goede samenwerking te realiseren. Er zijn géén kosten aan de bijeenkomst verbonden.

Wanneer?
Woensdag 6 november 2019 van 16.00 – 20.00 uur (inclusief buffet).

Waar?
Zalencentrum NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht
Parkeren is gratis.

Voor wie?

  • Kinderopvang: pedagogisch medewerkers, aandachtfunctionarissen, pedagogische coaches
  • Peutercentra: pedagogisch medewerkers, werkbegeleiders
  • Onderwijs: leerkrachten groep 1 en 2, intern begeleiders, onderbouw-/VVE-coördinatoren primair onderwijs 
  • Welzijn: medewerkers afdeling jeugd

Wat we gaan doen

  • 16.00 uur: inloop en inschrijven workshops 
  • 16.30 uur: algemene uitleg UKK door Dr. Lotte Henrichs –  Universiteit Utrecht
  • 17.00 uur: start 1e workshop 
  • 18.00 uur: buffet
  • 19.00 uur: start 2e workshop
  • 20.00 uur: eindtijd

Kosten
Er zijn géén kosten aan de bijeenkomst verbonden.

Aanmelden
Marjo Dörr, m.dorr@spelenderwijsutrecht.nl, 06 42445936

Meer informatie
Ebelien Udenga, e.udenga@spelenderwijsutrecht.nl, 06 41786042

Heb je nog ideeën of opmerkingen voor deze bijeenkomst, laat het ons weten!
Wij kijken er naar uit jullie allen te zien op woensdag 6 november 2019!