Bijeenkomst Rondom het Jonge Kind

22-11-2018 t/m 22-11-2018

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk blijvend te investeren in het versterken van de samenwerking van alle ketenpartners die te maken hebben met het jonge kind, met als doel een goede aansluiting tussen partners in het veld (een doorlopende lijn). In opdracht van de Gemeente Utrecht organiseert Spelenderwijs Utrecht deze bijeenkomst voor alle basisvoorzieningen en hun samenwerkingspartners binnen het voor- en vroegschoolse veld. De bijeenkomsten staan in het teken van ontmoeting, afstemming en deskundigheidsbevordering. Tijdens de lunch is er gelegenheid om kennis te maken met de partners uit het eigen werkgebied. Elkaar kennen is immers essentieel om een goede samenwerking binnen de wijk te realiseren.

Thema - Onderzoek creëert nieuwe kennis
De laatste jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan rondom het jonge kind. Zoals b.v. naar het gebruik van media, risicovol spelen en kinderen in armoede. Een groot onderzoeksproject in Europa is het ISOTIS project wat bestaat uit verschillende deelonderzoeken. Het overkoepeld doel van het project is bijdragen aan vergroting van integratie, inclusie en gelijkheid in Europese samenlevingen. In Nederland is de Universiteit van Utrecht een van de deelnemers aan dit onderzoeksproject. In het plenaire deel van de bijeenkomst zal Paul Leseman de bevindingen van U-VLO (een van de deelonderzoeken) met ons delen en concrete aanbevelingen geven voor de voor- en vroegschoolse organisaties. Vervolgens gaan we in 6 workshops uiteen waarin verschillende onderzoeken met jullie gedeeld worden.

Wanneer?
Donderdag 22 november 2018 van 09.00 – 13.30 uur (inclusief lunch).

Waar?
Zalencentrum NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht
Parkeren is gratis.

Voor wie?

  • Kinderopvang: managers, aandachtfunctionarissen, pedagogische coaches
  • Peutercentra: managers, zorgconsulenten, werkbegeleiders
  • Buurtteams jeugd & gezin: wijkmedewerkers
  • Jeugdgezondheidszorg: medewerkers consultatiebureaus
  • Onderwijs: intern begeleiders, onderbouw-/VVE-coördinatoren primair onderwijs, directeuren, opleidingen

Kosten
Er zijn géén kosten aan de bijeenkomst verbonden.

Aanmelden
Marjo Dörr, m.dorr@spelenderwijsutrecht.nl, 06 42445936

Meer informatie
Ebelien Udenga, e.udenga@spelenderwijsutrecht.nl, 06 41786042

Heb je nog ideeën of opmerkingen voor deze bijeenkomst, laat het ons weten!
Wij kijken er naar uit jullie allen te zien op donderdag 22 november 2018!