Rondom het Jonge kind - Thema: Inclusie

06-06-2018 t/m 06-06-2018

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk blijvend te investeren in het versterken van de samenwerking van alle ketenpartners die te maken hebben met het jonge kind, met als doel een goede aansluiting tussen partners in het veld (een doorlopende lijn). In opdracht van de Gemeente Utrecht organiseert Spelenderwijs Utrecht deze bijeenkomst voor alle basisvoorzieningen en hun samenwerkingspartners binnen het voor- en vroegschoolse veld. De bijeenkomsten staan in het teken van ontmoeting, afstemming en deskundigheidsbevordering. Tijdens de lunch is er gelegenheid om kennis te maken met de partners uit het eigen werkgebied. Elkaar kennen is immers essentieel om een goede samenwerking binnen de wijk te realiseren. Er zijn géén kosten aan de bijeenkomst verbonden.

Programma- en thematoelichting
Het recht op inclusief onderwijs/opvang is vastgelegd in het VN-verdrag voor de rechten van het kind (IVRK) en het VN-verdrag voor personen met een handicap (IVRPH). In het verdrag wordt gesproken over ‘education’ (= opvang, onderwijs en (professionele) opvoeding). Deze ‘maatschappelijke opdracht’ gaat ons dus allen aan! Maar wat verstaan we nu eigenlijk onder ‘inclusie’ en wat zijn de overeenkomsten of verschillen met ‘passend onderwijs’? Ady Hoitink van Buro Verschillig legt het ons uit in een gezamenlijke openingssessie

Daarna kun je kiezen uit 7 workshops die ieder een ander aspect van inclusie behandelen. 

In de themabijeenkomst onderzoeken we gezamenlijk de betekenis en toepassing van inclusief werken. We kijken met elkaar wat nodig is om een inclusieve voorziening te worden, wat je daarbij tegenkomt en waar de kansen liggen. We kunnen dan leren van de ervaringen van verschillende mooie voorbeelden uit de stad. 

Deze bijeenkomst is op woensdag 6 juni van 09.00-13.30 uur (inclusief lunch). 

Voor wie
Kinderopvang: managers, aandachtfunctionarissen, pedagogische coaches 
Peutercentra: managers, zorgconsulenten, werkbegeleiders
Buurtteams jeugd & gezin: wijkmedewerkers
Jeugdgezondheidszorg: medewerkers consultatiebureaus
Onderwijs: intern begeleiders, onderbouw-/VVE-coördinatoren primair onderwijs, directeuren, opleidingen 

Locatie
NDC den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Ebelien Udenga: e.udenga@spelenderwijsutrecht.nl / 06 41786042.    

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar Marjo Dörr: m.dorr@spelenderwijsutrecht.nl / 06 42445936.