Rondom het Jonge kind - Thema: Onderzoek creëert nieuwe kennis

13-06-2019 t/m 13-06-2019

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk blijvend te investeren in het versterken van de samenwerking van alle ketenpartners die te maken hebben met het jonge kind, met als doel een goede aansluiting tussen partners in het veld (een doorlopende lijn). In opdracht van de Gemeente Utrecht organiseert Spelenderwijs Utrecht deze bijeenkomst voor alle basisvoorzieningen en hun samenwerkingspartners binnen het voor- en vroegschoolse veld. De bijeenkomsten staan in het teken van ontmoeting, afstemming en deskundigheidsbevordering. Tijdens de lunch is er gelegenheid om kennis te maken met de partners uit het eigen werkgebied. Elkaar kennen is immers essentieel om een goede samenwerking binnen de wijk te realiseren. Er zijn géén kosten aan de bijeenkomst verbonden.

Toelichting thema
De laatste jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan rondom het jonge kind. Zoals b.v. naar het gebruik van media, risicovol spelen, kinderen in armoede, relatie ouder en jonge kind professionals en naar de relatie tussen hersenontwikkeling en leren bij jonge kinderen.
Mark Mieras, wetenschapsjournalist met een fascinatie voor hersenonderzoek en auteur van “Ben ik dat?” en “Liefde”, opent de ochtend met een inspirerende lezing met als titel: Kinderen scheppen hun eigen hersenen. Mark laat ons zien dat het daarboven anders werkt dan we vaak denken. Jonge kinderen gedragen zich als wetenschappers: ze bouwen hypotheses en testen die.

Na deze opwarming gaan we vervolgens in workshops uiteen waarin verschillende bekende en nieuwe onderzoeken met jullie gedeeld worden. 

Deze bijeenkomst is op donderdag 13 juni van 09.00 - 13.30 uur (inclusief lunch). 

Voor wie
Kinderopvang: managers, aandachtfunctionarissen, pedagogische coaches 
Peutercentra: managers, zorgconsulenten, werkbegeleiders
Buurtteams jeugd & gezin: wijkmedewerkers
Jeugdgezondheidszorg: medewerkers consultatiebureaus
Onderwijs: intern begeleiders, onderbouw-/VVE-coördinatoren primair onderwijs, directeuren, opleidingen 
Welzijn, Bibliotheek: medewerkers afdeling jeugd 

Locatie
Zalencentrum NDC den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht
Parkeren = gratis

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Ebelien Udenga: e.udenga@spelenderwijsutrecht.nl / 06 41786042.    

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar Marjo Dörr: m.dorr@spelenderwijsutrecht.nl / 06 42445936.