Stedelijk Netwerk voor het jonge kind

23-05-2018 t/m 23-05-2018

Het thema van dit netwerk is ‘Samen verder op de ingeslagen weg!’ voor het jonge kind. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Programma 
14.30-15.00: Inloop
15.00-15.30: Lezing door Gaby van der Linden (SLO) over het denken en werken vanuit de aanbodsdoelen voor peuters en kleuters.
15.30-16.00: Netwerken met een opdracht
16.00-16.45: Workshopronde 1
16.50-17.30: Workshopronde 2

Workshops 

 • Workshop door Sanne Bosmans - Speerpunt 1: Warme relaties 
  De ondertitel van dit speerpunt luidt: zorg voor een positieve sfeer en warme relaties in de groep. Dit geldt voor kinderen maar ook voor collega’s die je begeleidt in het werken met jonge kinderen. Hoe ben je als coördinator, IB-er, werkbegeleider beschikbaar voor je team(s)? Hoe zorg je ervoor dat je collega’s zich gehoord en gezien voelen? Hoe beschikbaar ben je, ondanks je werkdruk en planning? Als collega’s zich gehoord en gezien voelen door jou, dan brengen zij dat over naar de kinderen. Beschikbaarheid is essentieel om ontwikkelingsgericht te werken met kinderen. 
   
 • Workshop door Aafke Bouwman - Speerpunt 7: Met een doel 
  Het spel van kinderen in de hoeken is de beste plek waar kinderen al ervarend en ontdekkend vooral met doelen bezig zijn. Hoe kunnen we het spel en doelen beter in verbinding  met elkaar brengen? Welke rol heeft de leerkracht of de pedagogisch medewerker hierbij? Hoe kunnen we stimuleren tot meespelen zonder dat het een lesje wordt in de hoek? 
   
 • Workshop door Saskia Versaan - Speerpunt 8: Spel 
  Kinderen zijn nieuwsgierig en een natuurlijke creatieve bron. In een goede leer- en speelomgeving ontwikkelen hersenen vanzelf. Hoe kun je kinderen blijven uitdagen in een verrijkte omgeving? Hoe werkt een creatief proces? Welke vragen moet een leerkracht zich stellen om creativiteit te bevorderen? Welke praktische praktijkvoorbeelden zijn er voor je onderwijsomgeving aan het jonge kind?
   
 • Workshop door Claire Paulich en Sjaan van Riel - Speerpunt 13: Cultuur 
  Jonge kinderen zijn van nature creatieve ontdekkingsreizigers en creativiteit doet er toe. Culturele activiteiten bieden bij uitstek mogelijkheden om creativiteit te ontwikkelen. In deze workshop leer je over het creatieve proces, wat de voorwaarden zijn om creativiteit te ontwikkelen en wat jij als begeleider kunt doen om dit te stimuleren. Ook nemen we het concept ‘cultuur’ onder de loep: wat valt daar allemaal onder en waar ligt daarbinnen jouw eigen affiniteit? We gaan praktisch aan de slag, zodat je vol bruikbare inspiratie en lesideeën terug naar de groep gaat. 

Locatie
NDC den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

Aanmelden 
Aanmelden is verplicht. Stuur daarom uiterlijk 15 mei een e-mail naar Diana Tak: d.tak@spelenderwijsutrecht.nl.
Zet in deze mail ook welke 2 workshops jouw voorkeur hebben, dan proberen we hier rekening mee te houden met de indeling.


We kijken uit naar je komst!
Vriendelijke groet,
Carla Sanders (PCOU)
Kobi Wanningen (Spelenderwijs Utrecht)
Janneke van Offeren (Saartje kinderopvang)
Cornelie Kool (SPO Utrecht)
Jansje Dekker (KSU)