Blog Carine Thesingh - directeur Spelenderwijs Utrecht

Welke functies hebben cao's? 

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst met arbeidsvoorwaarden voor een groep medewerkers. Een cao dient een groep medewerkers te beschermen en er voor te zorgen dat een medewerker een eerlijke beloning krijgt. De voordelen van de cao voor werknemers zijn inkomenszekerheid en bescherming van belangen, zoals pensioen en dergelijke. Maar de cao zorgt ook voor rechtszekerheid en arbeidsrust en dit is zowel werkgevers- als werknemersbelang.

In een artikel in Het Parool van 18 november staat: ‘Het kwalijkste dat een overheid kan doen, is bezuinigen op de ontwikkeling van de allerkleinsten: onze toekomst.’ Hier ben ik het mee eens! Pedagogisch medewerkers die peuters voorschoolse educatie geven, moeten deskundig en capabel zijn. Om kwaliteit te kunnen bieden, staan er naast mbo-geschoolde medewerkers ook hbo’ers op de VE-groepen. Juist door ook hoger opgeleid personeel in te zetten op VE investeer je in kinderen zodat ze beter voorbereid de basisschool instromen. In het basisonderwijs geldt ook een hbo-eis. Toch is de cao en daarbij horend salaris voor pedagogisch medewerkers in een voorschool anders als voor een leerkracht in het basisonderwijs. Waarom dat zo is, begrijp ik niet. Op peutercentra wordt toch ook educatie geboden? Ik vind het terecht als de beloning voor voorschoolse educatie en basisonderwijs gelijkwaardig zou zijn.

Wet op de primaire ontwikkeling
Ik denk dat als je kinderen een goede start wilt geven, je niet geld gestuurd moet redeneren, maar moet kijken naar wat ze nodig hebben. Op basis van de behoeften van de kinderen, kijk je naar wat voor personeel hier voor nodig is en die geef je een eerlijke beloning. De stip op de horizon is een basisvoorziening waar alle kinderen tot twaalf jaar kunnen spelen, leren, creatief zijn, lol maken en ontspannen om zich zo optimaal te ontwikkelen. Een wet op de primaire ontwikkeling met passende cao voor alle medewerkers zou een oplossing kunnen zijn.