Blog Anja van Impelen - directie OBS Jules Verne

Anja van Impelen – directie OBS Jules Verne:

‘Het jonge kind verdient een speciale plek in het onderwijs.’

 

 

 

 

‘Sandra van Spelenderwijs heeft de pen aan mij gegeven. Ze is kernpartner van Brede School Ondiep: een samenwerkingsverband tussen scholen en kinderopvang in de wijk. Via een Lerend Netwerk geven we samen richting aan de educatie van het jonge kind waarbij talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid van onze kinderen centraal staan.

Het jonge kind verdient een speciale plek in het onderwijs. Het is een specifieke doelgroep. Door Nu voor later houden we focus, zoeken we actief naar passende methoden en nemen we daadkrachtig beslissingen. Kinderen optimaal volgen in hun talenten en zorgen voor een brede ontwikkeling is waar ze recht op hebben. Ik zie het als een uitdaging voor ons Lerend Netwerk en andere scholen om een duidelijke visie voor het jonge kind te formuleren.’  

Anja geeft de pen door aan >
We houden het nog even spannend :)