Blog Sandra van Laar-Wilshaus - manager Spelenderwijs Utrecht

Sandra van Laar-Wilshaus - manager Spelenderwijs Utrecht:

‘Nu voor later heeft ons leerproces versneld.’

 

 

 

‘Wat leuk dat John van De Piramide de pen aan mij heeft gegeven. Eén van onze locaties en zijn basisschool bundelen krachten in een Lerend Netwerk. Dit jaar ligt onze focus op ouderbetrokkenheid: ouders zijn erg belangrijk bij het versterken van de doorgaande lijn. Tijdens ouderavonden en haal- en brengmomenten zijn we het gesprek aangegaan. Waar hebben ouders behoefte aan? Wat als ze geen of niet goed Nederlands spreken? Is het anders als de ouders allebei werken en een druk programma hebben? In het Lerend Netwerk hebben we suggesties uitgewisseld over hoe ouders goed kunnen aanhaken.’

Sandra geeft de pen door aan > 
Anja van Impelen, directie OBS Jules Verne