Blog Nasir Ashruf - directeur IBS Al Hambra

Het “Nu voor later”  project is een goede stok achter de deur  om het onderwijs aan het jonge kind op de kaart te zetten !

 

 

 

Nasir Ashruf, directeur Al Hambra in Utrecht vertelt zijn ervaringen met “Nu voor later”

Nasir vindt het jammer dat het project in juli stopt. Gelukkig blijft de website (http://www.nuvoorlaterutrecht.nl)   waar op je  veel informatie kunt vinden bestaan.

Het mooie aan” Nu voor later” is dat je zelf kunt kiezen wat bij jouw ontwikkeling op school past, bv welke masterclass je volgt .

Het hoofdspeerpunt bij ons op school is taal, dat is altijd de rode draad voor ons onderwijs. Maar dit jaar zijn we ook bezig geweest met zelfsturend leren van kinderen, ouderbetrokkenheid en woordenschat-onderwijs ( logo 2000 )

Waar zou een andere school jullie voor kunnen bellen ?

Dit jaar zijn we bezig geweest met ouder betrokkenheid op school. We hebben een ouderbeleidsplan met concrete doelen daarin beschreven. Mochten andere scholen daarin geïnteresseerd zijn dan mogen ze altijd bellen.

Verder hebben we ook veel expertise op het gebied van de taalontwikkeling en woordenschat.

Tot slot: Nasir vindt het belangrijk om zo nu een dan te kunnen sparren met mensen over onderwijs ! Dat heeft hij regelmatig gedaan met de aanjagers van nu voor later. Dat gaat hij missen !