Blog Astrid de Jong - eigenaar kinderdagverblijf Madelief

Astrid de Jong, eigenaar kinderdagverblijf Madelief:

‘Ieder Utrechts kinderdagverblijf zou het UKK moeten omarmen.’

 

 

 

 

 

‘Madelief is een klein, zelfstandig kinderdagverblijf. We zijn ambitieus en willen ons graag dagelijks bezighouden met lange termijn doelstellingen. Maar die tijd hebben we vaak niet. Dankzij Nu voor later hebben we ons wel verder kunnen professionaliseren. Vanaf de start hebben we de speerpunten uit het UKK omarmd. Dat zou eigenlijk ieder kinderdagverblijf in Utrecht moeten doen, vind ik. Het is zo waardevol!

Van de 13 medewerkers hebben 8 er een Masterclass gevolgd. De actiepunten die daarop volgen, ervaren we niet als meerwerk, maar als verdiepen en verbeteren. Zo hangt er nu een bord in de hal waarop ouders dagelijks kunnen zien welke activiteiten de groepen die dag hebben gedaan. De activiteiten zijn gekoppeld aan de speerpunten.

Iets anders waar ik heel blij mee ben, is ons Lerend Netwerk met Ontdekken als speerpunt. Iemand uit mijn team volgt de Kartrekkerstraining. Iedereen is super enthousiast. Je kent wel veel mensen in de wijk, maar nu werken we samen aan concrete doelen. Met één school is nu sprake van een warme overdracht.

Masterclasses, good practises online, uitwisseling met collega’s in Lerende Netwerken: Nu voor later zorgt in Utrecht voor een onomkeerbaar verbeterproces.’