IKC Utrecht

In Utrecht is in 2017 een stuurgroep Integrale Kindcentra (IKC) opgericht waarin bestuurders van verschillende organisaties (onderwijs, kinderopvang, voorscholen en gemeente) de krachten hebben gebundeld om de IKC-ontwikkeling in Utrecht te stimuleren. Dit doen zij door inhoudelijke samenwerking tussen locaties te faciliteren met behulp van verschillende activiteiten in het kader van de 'Utrechtse IKC-ontwikkeling’. Dit op dusdanige wijze dat de samenwerkingspartners zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor de IKC-vorming per locatie. Doel van het IKC is kansen voor de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar te vergroten. Dit door een rijk en samenhangend aanbod (bijvoorbeeld in de vorm van een dagarrangement) en een doorgaande ontwikkelingslijn te bieden. 

Contact
Wil je meer weten over de Utrechtse IKC-ontwikkeling? Neem dan contact op met de stedelijk aanjager/verbinder Ady Hoitink via: mail@IKC-utrecht.nl.   

Investeren in kinderen van 0-12 jaar

Geplaatst op

Investeren in kinderen van 0-12 jaar is een literatuurstudie (van Pauline Slot en Paul Leseman) naar beschikbare wetenschappelijke kennis over wat werkt voor het ontwikkelen e...

Lees meer...

PACT voor Kindcentra

Geplaatst op

In samenwerking met PACT voor Kindcentra is er vanuit de Utrechtse IKC ontwikkeling op 17 april een bustour in Utrecht georganiseerd. Hierbij een filmpje dat een impre...

Lees meer...

Folder: Oogst voor de toekomst

Geplaatst op

In ‘Oogst voor de toekomst’ leest u over de opbrengst van de stedelijke samenwerking rond de Integrale Kind Centrum (IKC) ontwikkeling in Utrecht. In diverse wijke...

Lees meer...

IKC ontwikkel canvas

Geplaatst op

In het leernetwerk Utrechtse IKC ontwikkeling is gebruik gemaakt van het IKC ontwikkel canvas. Het canvas is een praktisch denkmodel waarmee IKC-Coalities (partners die vergaa...

Lees meer...

Stuurgroep IKC Utrecht

Geplaatst op

De stuurgroep IKC Utrecht bestaat uit 11 verschillende organisaties, namelijk: Gemeente Utrecht (Gerry Quist) SPO Utrecht (Thea Meijer) PCOU Willibrord (Anje Margree...

Lees meer...

IKC-coalities

Geplaatst op

In Utrecht is een aantal scholen, kinderopvanglocaties en peutergroepen zich aan het oriënteren dan wel zich aan het ontwikkelen richting een IKC. Een 12-tal initiatieven...

Lees meer...