Activiteiten Utrechtse IKC-ontwikkeling

De Utrechtse IKC-ontwikkeling heeft de volgende activiteiten: leernetwerk en masterclasses.

Leernetwerk
Het Leernetwerk is er voor schoolleiders primair onderwijs, (locatie)managers kinderopvang en peutercentra die samen een Kindcentrum (IKC) willen gaan ontwikkelen of al samen aan het ontwikkelen zijn. Samen vormen zij, zoals wij dat noemen een IKC-coalitie. Twaalf IKC-coalities in Utrecht hebben zich voor het leernetwerk aangemeld. Het leernetwerk vindt plaats op vier dagdelen en is gestart in maart 2018. Het wordt begeleid door IKC-expert, Margôt Koekkoek en veranderkundige, Aafke Osse.

Daarnaast nodigen we inspirerende gastsprekers en ervaringsdeskundigen uit. Iedere bijeenkomst heeft een bepaald thema. Voor het kiezen van de thema’s wordt input gevraagd aan de deelnemers.

Het leernetwerk bestaat uit verschillende elementen:

 • Kennis
  Dit komt zowel vanuit de begeleiders als van expertise van buitenaf, maar ook wordt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en expertise van de deelnemers. We sluiten aan bij de behoeften en wensen uit de groep.
 • Proces
  Leidinggeven aan de IKC-ontwikkeling: Hoe doe je dat? En hoe krijg je beweging? Hoe werk je samen met partners aan verandering? Hoe help je professionals te co-creëren? Wat is de rol van de besturen in het proces? Hoe betrek je je team en ook ouders bij het proces?
 • Praktijk
  Inspiratie en stimulans om in de praktijk met de ontwikkeling aan de slag te gaan.
 • Co-creatie
  Coalitiepartners werken samen aan een plan van aanpak met de focus: waar willen we komende jaren naar toe werken?! Dat richting geeft voor de toekomst. Hierbij bieden de begeleiders ter plekke coaching, input en reflectie.

Masterclasses
Naast het leernetwerk vindt er tweemaal een masterclass plaats. De masterclasses zijn bedoeld voor iedereen in Utrecht die geïnteresseerd is in het betreffende IKC-onderwerp. Zodra thema’s voor de Masterclasses bekend zijn, worden ze op deze site kenbaar gemaakt en wordt aangegeven hoe je je voor de bijeenkomst kunt aanmelden.