Folder: Oogst voor de toekomst

In ‘Oogst voor de toekomst’ leest u over de opbrengst van de stedelijke samenwerking rond de Integrale Kind Centrum (IKC) ontwikkeling in Utrecht. In diverse wijken van Utrecht hebben onderwijs, kinderopvang, peutercentra en zorg/welzijn het afgelopen jaar met elkaar gewerkt aan het versterken van hun samenwerking rond kinderen van 0-12 jaar. Daarbij is het uitgangspunt dat ieder kindcentrum anders is. Wat de IKC ontwikkeling op die locatie nodig heeft hangt af van de fase waarin de samenwerking zich bevindt, de ambitie die de samenwerkingspartners met elkaar hebben en de wijk waarin de locatie staat. In de stedelijke aanpak ontmoeten de Utrechtse IKC-initiatieven elkaar. Er is van en met elkaar geleerd en er is inspiratie opgedaan. Dit alles met de ambitie om Utrechtse kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden voor nu en voor de toekomst.

Inhoud van de folder 'Oogst voor de toekomst':

  • Aanpak leernetwerk en masterclasses
  • 8 praktijkbeschrijvingen van Utrechtse IKC-initiatieven
  • Het IKC ontwikkel canvas (denkmodel)
  • De lessen uit het leernetwerk
  • Partners van de Stuurgroep IKC Utrecht

Download de folder >>