Kort interview met expert Cornelie Kool

Vier vragen aan de expert over de Masterclass 'Laat jonge kinderen participeren'.

1. Wat was de essentie van de Masterclass die je hebt gegeven?
Er zijn allerlei mogelijkheden zijn om jonge kinderen belangrijk te maken.
Participeren leer je kinderen aan volgens de stappen van de participatieladder.
Kinderen belangrijk maken staat niet op zich, het is een onderdeel van je gehele pedagogische kader.
Kennis van de sociaal/emotionele ontwikkeling van kinderen is belangrijk als je kinderen wilt ondersteunen in het leren participeren.
Het is belangrijk om als team vast te leggen wat je de kinderen precies wil leren en om op een handelingsgerichte wijze aan deze participatiedoelen te werken.

2. Hoe belangrijk is jouw Masterclass geweest voor de eigen ontwikkeling van de PM/leerkracht?
Tijdens de Masterclass kwam er veel reflectie op gang over de noodzaak van een inspirerend pedagogisch kader waar participatie onderdeel van is.
Deelnemers waren in staat om de theorie om te zetten naar een praktisch aanbod in de groep of school.

3. Wat was een good practice van de terugkombijeenkomst?
Alle deelnemers kregen de opdracht om participatie te verbinden aan spel. Dit heeft geresulteerd in presentaties waarin mensen lieten zien op welke wijze ze dit in hun groep hebben neergezet.

4. Welke literatuur en/of materialen m.b.t. je Masterclass raad je aan?
Micha de Winter - 'Opvoeden in democratie'.


Kort interview met expert Cornelie Kool
Doelgroep:Experts
Speerpunten:Verantwoordelijkheid
Bron:Cornelie Kool
Link:
Naam:Cornelie Kool
Datum: