Interview Aafke Masterclass 'Organiseren kan je leren'

 

1. Wat was de essentie van de Masterclass die je hebt gegeven?
Een goede en efficiënte organisatie draagt bij aan goed onderwijs/spel/spelbegeleiding.

2. Hoe belangrijk is jouw Masterclass geweest voor de eigen ontwikkeling van de PM/leerkracht?
Als men zich niet bewust is van het scheppen van voorwaarden dan zijnde geplande acties gedoemd tot mislukken. Deze Masterclass heeft veel deelnemers bewust gemaakt van een goede voorbereiding met name de organisatieaspecten als de tijd goed plannen om gemorste tijd waar mogelijk te voorkomen, doelgericht activiteiten uitvoeren, keuzes maken in de inhoud om de passende aspecten aan te bieden, de juiste zaken observeren en analyseren  en een passende inrichting om activiteiten mogelijk te maken. Samengevat: ‘Een slechte voorbereiding is het organiseren van je mislukking’.

3. Wat was een good practice van de terugkombijeenkomst?
Het uitwisselen van foto’s van de heringerichte ruimtes en het op locatie bekijken van ruimtes. Het geeft inzicht in de achterliggende keuzes die zijn gemaakt om de ruimte efficiënter in te richten, om activiteiten mogelijk te maken.

4. Welke literatuur en/of materialen m.b.t. je Masterclass raad je aan?
Bouwman, A etal, 2013 Differentiëren is te leren. CPS, Amersfoort
Leenders, Y. 2001 Klassenmanagement in de onderbouw. CPS, Amersfoort
Brouwers, H.  2010 Kiezen voor het jonge kind.  Coutinho, Bussum
Singer, E & Haan, de D. 2013 Speels, liefdevol en vakkundig. SWP, Amsterdam 


Interview Aafke Masterclass 'Organiseren kan je leren'
Doelgroep:Experts
Speerpunten:Met een doel
Bron:CPS
Link:
Naam:Aafke Bouman
Datum: