Interview Margreet Masterclass 'Voeten van de vloer'

1. Wat was de essentie van de Masterclass die je hebt gegeven?
Wat is het belang van bewegen voor jonge kinderen? Hoe kan je dit vorm geven in je eigen groep: kijkend naar de eigen ruimte, ruimtelijke oriëntatie en de bewegingsthema’s.

2. Hoe belangrijk is jouw Masterclass geweest voor de eigen ontwikkeling van de PM/leerkracht?
Mensen zijn bewust gaan kijken naar de inrichting van de ruimte in hun eigen groep. Daarnaast zijn we heel concreet aan de slag gegaan met de verschillende bewegingsthema’s voor het jonge kind. Deelnemers hebben inzicht gekregen in de doelen waaraan wordt gewerkt binnen de verschillende thema’s en hebben dit zelf ervaren door een thema op te bouwen. De masterclass is gegeven samen met een specialist Bewegingsonderwijs van de Marnix. De deelenemers zijn positief en hebben het als inspirerend ervaren (zie hiernaast)

3. Wat was een good practice van de terugkombijeenkomst?
Tijdens de terugkombijeenkomst zijn filmbeelden en foto’s getoond van de wijze waarop de deelnemers aan de slag zijn gegaan met een bewegingsthema in de eigen ruimte. We zagen mooie beelden van een thema dat door middel van een verhaal wordt ingeleid en daarna op speelse wijze in een bewegingsthema is uitgewerkt. Bijvoorbeeld het verhaal van de kikker die grote sprongen moet maken, een berg op moet klimmen en daar weer van af moet springen. Na een inleiding in de groep aan de hand van een prentenboek gaan de kinderen naar buiten waar het parcours al klaar staat en ze net als kikker op pad gaan.


Interview Margreet Masterclass 'Voeten van de vloer'
Doelgroep:Experts
Speerpunten:Voeten van de vloer
Bron:Marnix Onderwijscentrum
Link:
Naam:
Datum: