Interview Marlies Masterclass 'Kinderen met ontwikkelingsvoorsprong'

 

1. Wat was de essentie van de Masterclass die je hebt gegeven?
De essentie is het leerkracht- en PM-gedrag stimuleren dat past bij het begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (op welk gebied dan ook). Wat betekent het recht te doen aan relevante verschillen in de groep? En welke concrete mogelijkheden kunnen we aanreiken om in de eigen (voor)school het onderwijs structureel zo in te richten dat jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong opgemerkt kunnen worden en tot hun recht kunnen komen. Daarnaast stimuleren van het uitwisselen van ervaringen tussen leerkrachten/ PM van verschillende organisaties, zodat zij van elkaars ervaringen kunnen leren en zo elkaar verder helpen.

2. Hoe belangrijk is jouw Masterclass geweest voor de eigen ontwikkeling van de PM/leerkracht?
Voor de meeste leerkrachten/PM-ers was het een verdieping en aanvulling op hun pedagogische en didactische kennis. Met name de executieve functies was ‘nieuw’. Daarnaast hebben alle deelnemers nieuwe handvatten gekregen voor de begeleiding aan jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en deze ook uitgeprobeerd in hun eigen groep.

3. Wat was een good practice van de terugkombijeenkomst?
Heel veel good practice tijdens de terugkommiddagen! Enkele voorbeelden:
Veel (voor)scholen zijn met de ‘Denksleutels’ aan de slag gegaan. Daarnaast hebben deelnemers geëxperimenteerd met het stellen van uitdagende, stimulerende vragen. Deelnemers hebben hun bestaande materialen onder de loep genomen en aangepast op kinderen met een voorsprong

4. Welke literatuur/materialen m.b.t. jouw Masterclass raad je aan?
* Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R., et al (Eds..) (2001) A Taxonomy for Learning, Teaching, and  Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. Boston, MA: Allyn & Bacon. (Pearson Education Group)
Claxton, G., Chambers, M., Powell, G., Lucas, B. (2011); The Learning Powered School – Pioneering 21st Century Education; Bristol: TLO Limited
Dawson, P. & Guare, R. (2009); Slim maar… - help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken; Amsterdam: Hogrefe
Dijkslag, A. (2015); Inspelen op ontwikkelingsvoorsprong, uit: Kinderopvang (p.18-20)
Freriks, K., Hanemaaijer, I.(2015); Naar bewustwording van je handelen, uit HJK oktober 2015 (p.18-19)
Jacobs, L. (2015); spelenderwijs op weg naar zelfregulatie, uit LBBO Beter begeleiden november 2015 (p. 34-35)
Janson, D.J. (2012); Kleuters uitdagen werkt – reeks Excellentie in ontwikkeling; Utrecht: LPC(downloaden via http://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/voorbeeldmateriaal/63opdrachtenwaaier-kleuters-uitdagen-werkt)
Janson, D.J. (2012) Intake bij aanmelding (downloaden via http://talentstimuleren.nl/http://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/publicatie/60-aandachtspunten-bij-intake-vanleerling-groep-1)
Linde-Meijerink, G. van der, . Noteboom, A. (2015); Rekenspelletjes voor kleuters; Enschede: SLO.
Schrover, E., Croonen, R. (2010); Vooruit – leerspelletjes voor de onderbouw; Alphen a/d Rijn: Kluwer/Stichting Ontwikkeling Leermethoden & CBO
Talentenkracht Magazine (2010); Verwondering is de basis van alle wetenschap; Den Haag: Platform Bèta Techniek
Welling, F.I., (red.)(2011); Slim zijn – facetten van hoogbegaafdheid; Purmerend: Koepel Hoogbegaafdheid

Websites:
http://talentstimuleren.nl
http://www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl
http://www.wsnsveghel.nl/mindportaal/Paginas/default.aspx
http://www.ru.nl/fsw/cbo/
http://www.schoolaanzet.nl/
http://www.eduratio.be/dweck.pdf


Interview Marlies Masterclass 'Kinderen met ontwikkelingsvoorsprong'
Doelgroep:Experts
Speerpunten:
Bron:Buro Spring
Link:
Naam:Marlies van der Burg
Datum: