Kort interview Monique Jeurissen (CED)

1. Wat was de essentie van de Masterclass die je hebt gegeven?
* Rekenen met jonge kinderen begint bij meetkunde en meten: jonge kinderen leren de wereld om hen heen kennen. We hebben in de Masterclass de rekenontwikkeling van jonge kinderen nader bekeken.
* Herken én benut de van nature nieuwsgierige en onderzoekende houding van jonge kinderen om hen spelenderwijs diverse rekenervaringen op te laten doen. Bied hen een omgeving waarin ze volop ervaringen kunnen opdoen. Tijdens deze masterclass hebben we o.a. concrete materialen/bronnenboeken en (digitale) activiteiten verkend waarmee dit kan en hebben we ervaringen nav de praktijkopdrachten uitgewisseld. 
* Ondersteun daarbij het probleemoplossende vermogen (denkkracht) van jonge kinderen door effectieve interactievaardigheden (Lotte Hendrichs) doelbewust in te zetten. Ben zelf een goed voorbeeld (modelen): doe hardop denkend voor, daag hen uit en gebruik hun inbreng. In de masterclass hebben we adhv een kijkwijzer fragmenten bekeken en onderling ervaringen uitgewisseld nav de praktijkopdracht.

2. Hoe belangrijk is jouw Masterclass geweest voor de eigen ontwikkeling van de PM/leerkracht?
De PM-ers hebben ervaren dat er heel veel mogelijk is als ze hun eigen denkkracht en verwondering goed inzetten. Ze doen al veel, maar na deze Masterclass zijn ze zich veel bewuster van wat ze doen (en welke ontwikkeling ze daarmee stimuleren) en welke mogelijkheden er nog voor het oprapen liggen.

3. Wat was een good practice van de terugkombijeenkomst?
De verschillende praktijkopdrachten die zijn uitgevoerd en de ontdekking dat wanneer je de kinderen prikkelende vragen stelt, ze zelf heel inventief blijken te zijn in het bedenken van oplossingen. De kijkwijzer had ondersteunend en inspirerend gewerkt.

Mijn motto: Vandaag ervaren, morgen doen!

4. Welke literatuur en/of materialen m.b.t. je Masterclass raad je aan?

Zie bijlagen en de volgende links:

www.digidreumes.nl
www.wepboek.nl
www.nijntje.nl
www.kindertube.nl
www.talentenkracht.nl

link naar de gratis te downloaden CED-leerlijnen voor peuters 
http://www.cedgroep.nl/het-jonge-kind/downloads/leerlijnen-peuters.aspx

link naar het activiteitenboek Kleine wetenschappers (eveneens via CED-Groep, ism Platform Bètatechniek ontwikkeld):
http://www.cedgroep.nl/het-jonge-kind/downloads/activiteitenboek.aspx

link voor kleuters
http://www.jufmarita.nl/tips-en-lesideeen/een-rekencircuit-voor-kleuters/

 


Kort interview Monique Jeurissen (CED)
Doelgroep:Experts
Speerpunten:Tellen, meten en meetkunde
Bron:CED-groep
Link:
Naam:
Datum: