Praten over pesten

In de Werkplaats Ouders vertelt een vader over zijn dochter, die op school wordt gepest: 'Na overleg met de leerkracht is mijn dochter aan een ander tafeltje gezet. Op dat moment zat ze in groep 3. Even leek dat een goede oplossing, maar tijdens het buitenspelen ging het pesten door. Aangezien veel kinderen worden gepest en ouders soms in het duister tasten over wat ze kunnen doen, deel ik graag wat ik van de situatie geleerd heb. Ik hoop dat het ouders en leerkrachten helpt om samen tot een oplossing te komen.'

Praat met je kind
Houd contact met je kind. Wees alert als je kind in de derde persoon praat over iemand die gepest wordt. Soms tasten kinderen de reactie van hun ouders af, maar gaat het wel degelijk om henzelf.

Waarheid of fantasie
Kinderen hebben een grote fantasie. Wat is er waar van hetgeen dat je kind vertelt? Neem het verhaal altijd serieus en check daarna bij de leerkracht of het werkelijk gebeurt. Zijn de namen die je kind noemt juist of niet?

Pesten of plagen
Leer kinderen het verschil tussen pesten, plagen en wild spelen. Soms kiest je kind de rol van slachtoffer terwijl dat niet hoeft. Leg ook thuis grenzen uit. Als je kind te wild speelt of thuis een broertje of zusje pest, benoem dat dan.

Duurzame weerbaarheid
Heeft je kind ‘stop, houd op’ gezegd of op een andere manier zijn of haar grens aangegeven? Vertel je kind wat hij of zij kan doen als andere kinderen daarna toch doorgaan. Naar de leerkracht gaan bijvoorbeeld. Op die manier leer je kind iets over weerbaarheid. Zeg niet ‘zoek het zelf uit’. Spring ook niet meteen tussenbeide, maar adviseer je kind in wat het zelf kan doen.

Praten met de juf of meester?
Vraag aan je kind of een gesprek met de juf of meester gewenst is. Ga er niet meteen vanuit. Betrek je kind bij het vinden van een oplossing. Soms is het heel verstandig om je zoon of dochter mee te nemen naar het gesprek met de leerkracht.

Geef het goede voorbeeld
Wanneer je kind meegaat naar school om de situatie te bespreken, vervullen jij en de leerkracht een voorbeeldfunctie. Benader elkaar respectvol, ook al zijn jullie het niet over alles eens.

 

 


Praten over pesten
Doelgroep:Ouders
Speerpunten:
Bron:Werkgroep Ouders
Link: