VoorleesExpress: 20 weken een vrijwillige voorlezer thuis

Loopt je kind achter met de Nederlandse taal? De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het is vooral bedoeld voor kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving.

De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. Als ouder krijg je handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven. Daarnaast versterken we het partnerschap tussen school en ouders. Zo nemen ouders en school samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen, waarbij ze elkaar ondersteunen én versterken.

Wil je vrijwilliger aanvragen? Of juist een gezin aanmelden? Kijk op de website van de VoorleesExpress voor meer informatie. 


VoorleesExpress: 20 weken een vrijwillige voorlezer thuis
Doelgroep:Ouders
Speerpunten:Voorlezen
Bron:VoorleesExpress
Link: voorleesexpress.nl