De Klimroos en Parkwijck

Onderwerp: Ontdekken, taal & denken.

Deelnemers
: Basisschool de Klimroos (SPOU) en peutercentrum Parkwijck (Spelenderwijs Utrecht)

Kartrekker: Ebelien Udenga, Spelenderwijs Utrecht e.udenga@spelenderwijsutrecht.nl

Wijk: Leidsche Rijn

Onderwerp:Ontdekken, taal & denken
Organisaties:Basisschool de Klimroos (SPOU) en peutercentrum Parkwijck (Spelenderwijs Utrecht)
Youtube link:https://www.youtube.com/watch?v=lboPxN3MYkU