Persbericht - Utrechtse aanpak VVE werkt!


In opdracht van de gemeente Utrecht deed de Universiteit Utrecht 3 jaar lang onderzoek naar de kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Utrecht. Wethouder Jeroen Kreijkamp van Onderwijs ontving 12 mei het rapport van dr. Lotte Henrichs en Paul Leseman met de resultaten op locatie De Blokkendoos van Spelenderwijs in Utrecht. 

Versneld vooruit met woordenschat en rekenen!
Uit het onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat de inzet op professionalisering van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) tot kwaliteitsverbetering heeft geleid. Kinderen die VVE-aanbod van goede kwaliteit ontvangen, gaan versneld vooruit op de woordenschat en rekenen.

In de bijlage vindt u het persbericht ‘Utrechtse aanpak vroeg- en voorschoolse educatie werkt!‘ en het onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Bekijk het persbericht vanuit de gemeente Utrecht. 

Direct naar het rapport van Lotte Henrichs en Paul Leseman

Naar de pagina van dr. Lotte Henrichs