Utrechts Taalcurriculum (UTC) - Taal van 0-8 jaar

Het nieuwe Utrechts Taalcurriculum (UTC) is een uitbreiding van het taalcurriculum dat in 2011 is gepresenteerd. In deze vernieuwde versie is het deel voor de 0-4 jarigen toegevoegd en het deel 4-8 jarigen vernieuwd.

Dit Utrechts Taalcurriculum UTC sluit goed aan op de ambities van de stad Utrecht. De Utrechtse Onderwijsagenda beschouwt ‘een goede schoolloopbaan voor iedereen’ als een van de hoofdthema’s en heeft taalontwikkeling daarbij als speerpunt van beleid gedefinieerd (Utrecht Daagt je uit! Utrechtse Onderwijs Agenda 2014 – 2018).