Trots op VVE-rapport Onderwijsinspectie

In de gemeente Utrecht is de kwaliteit van het gemeentelijk VVE-beleid (voor- en vroegschoolse educatie) geheel op orde. Per 19 september mag Nu voor later het rapport vrijgeven. 

Van alle indicatoren is het overgrote deel als ‘voorbeeld’ voor anderen beoordeeld. Aan de basis van de kwaliteit van het Utrechtse vve-beleid ligt een aantal onderzoeken, publicaties en initiatieven, zoals de beleidsnotitie ‘Sterke Basis Goede Start’, Het Utrechts Taal Curriculum (UTC), het Utrechts Kwaliteitskader (UKK) en het project ‘Nu voor Later’. 


Uit het rapport blijkt Daaruit dat Utrecht - van de vier grote steden - het beste scoort. Iets om trots op te zijn!