Over Nu voor later

De schoolprestaties van een kind worden sterk bepaald door de kwaliteit van educatie in de eerste zes levensjaren.

Het project Nu voor later Utrecht zette zich in de periode 2013 -2017 in voor optimale ontwikkeling van het jonge kind in Utrecht. Sinds 2013 hebben 
19 organisaties als kinderdagverblijven, peutercentra en basisscholen het samenwerkingsconvenant ondertekend.

Via dit online kennisplein willen we pedagogisch medewerkers en leerkrachten van jonge kinderen verbinden en verrijken.
We worden hierbij ondersteund door 13 educatieve partners.

Doelstelling
Optimale opvang en educatie van het jonge kind in Utrecht. Dat is de doelstelling van Nu voor later Utrecht. We richten ons op de professionalisering van pedagogisch medewerkers en leerkrachten en zo - in een doorgaande lijn - op de educatie en ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Richtinggevend hierbij is het Utrechts Kwaliteitskader voor Educatie van het Jonge Kind (UKK-2017).