1. Professionals

Speerpunt 4: Samen verschillend

  • Het kan voorkomen dat de opvattingen van de ouders in je groep over wat goed of slecht is voor kinderen niet overeenkomen met die van jou of die van het kinderdagverblijf, peutercentrum of de basisschool waar je werkt. Indien je het gesprek hierover aangaat met ouders is het van belang eerst goed te luisteren, zodat ze zich gehoord voelen. Vervolgens kun jij zelf jouw ideeën en opvattingen uitleggen. Hierbij is het belangrijk om deze te kaderen binnen de pedagogische visie van de organisatie of school waar je werkt.
  • Binnen een educatief partnerschap hebben ouders inspraak in wat er op het kinderdagverblijf, peutercentrum of de basisschool gebeurt, maar dat betekent niet dat ze volledig kunnen bepalen wat er wel en niet gebeurt. Je handelen gedeeltelijk aanpassen om tegemoet te komen aan de diversiteit in je groep heeft een positief effect voor zowel kinderen als ouders, zo lang dit past binnen (en zeker niet in strijd is met) de pedagogische visie van je organisatie of school.

Voorbeeld

  • Op de website Leraar24 wordt een voorbeeld gegeven hoe je om kunt gaan met boze ouders. Let op! Het gaat om het vierde filmpje: Omgaan met boze ouders.

Een boze ouder die verhaal komt halen, het kan iedere onderwijsprofessional overkomen. Belangrijk is om rustig te blijven en door goed te luisteren het achterliggende probleem op te sporen. Dan ontstaat ruimte voor een oplossing. In de hierboven genoemd video wordt inspiratie gegeven hoe je dit aan kunt pakken. Hoe pak jij dit zelf aan?

Tips

  • Jouw gedrag en het gedrag van ouders wordt beïnvloed door jouw (on)bewuste ideeën. Jouw normen en waarden bepalen dus jouw gedrag. Wanneer je in gesprek gaat met anderen is het goed om je hiervan bewust te zijn. Om dit voor jezelf te verduidelijken kan het helpen om jezelf de vragen te stellen ‘’Wat wil ik?’’, ‘’Wat vind ik?’’ en ‘’Wat doe ik?’’. Deze theorie is gebaseerd op het IJsberg model van McClelland.