Competentieprofielen

De speerpunten uit hoofdstuk 1 (wat kun je in de groep doen?) en hoofdstuk 2 (hoe werk je samen met ouders?) zijn ook vertaald naar een competentieprofiel voor pedagogisch-educatief professionals. Deze professionals zijn betrokken bij de ontwikkeling en educatie van jonge kinderen in hun dagelijkse werk, zoals leerkrachten, pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. Het competentieprofiel bevat items waarmee professionals zichzelf kunnen evalueren. Daarnaast kan een begeleider op de werkvloer (zoals een VE-IKK-coach, Intern Begeleider of onderbouwcoördinator) aangeven hoe zij de professional beoordelen op deze competenties. Vervolgens kunnen de professional en de begeleider op de werkvloer hierover met elkaar in gesprek gaan.

Klik hieronder op een competentieprofiel. Binnenkort is ook hoofdstuk 2 online.

Competentieprofiel H1 – Wat kun je in de groep doen?

Competentieprofiel H2 – Hoe werk je samen met ouders (deze komt binnenkort online)