Eveline Wouters

Eveline Wouters is verbonden aan het Lectoraat geletterdheid van de Hogeschool Utrecht en houdt zich bezig met onderzoek naar begrijpend lezen en woordenschatonderwijs. Daarnaast participeert zij in de MasterSEN-opleidingen van het Seminarium voor Orthopedagogiek te Utrecht en werkt zij als onderwijsadviseur op het gebied van effectief  taal-/leesonderwijs en dyslexiebeleid in zowel het primair- als voortgezet onderwijs. Zij is betrokken bij verschillende taalleesverbetertrajecten en zij is LIST-begeleider en themaexpert voor School aan Zet.

Alles tonen
  • Digitale kinderboeken goed voor woordenschat

    Digitale kinderboeken goed voor woordenschat

    Het (voor)lezen van digitale kinderboeken heeft een positief effect op de woordenschat en het verhaa...
    Bekijk artikel
Hogeschool Utrecht
Voorlezen