Marieke Tjallema

Marieke Tjallema is opleidingsdocent en onderwijsadviseur bij het Marnix Onderwijscentrum (MOC), onderdeel van Hogeschool Marnix Academie en richt zich op de nascholing van professionals: pedagogisch medewerkers, medewerkers kinderopvang, leerkrachten en leidinggevenden in het werkveld. Voor het jonge kind is een specifiek aanbod ontwikkeld, zoals de Post-HBO opleiding Jonge Kind Specialist voor professionals met een HBO-vooropleiding en cursussen gericht op sensomotorische ontwikkeling, hoogbegaafdheid, mondelinge taalvaardigheid en woordenschat in groep 1 en 2, Autisme Spectrum Stoornis bij kleuters en breinontwikkeling. Daarnaast is er een aanbod MBO+, speciaal voor pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en medewerkers BSO. 

Alle cursussen kunnen ook als maatwerk worden geleverd om bijvoorbeeld een geheel (onderbouw)team te professionaliseren afgestemd op de nascholingsbehoeften. Denk hierbij ook aan Integrale Kindcentra.

Kijk voor het actuele aanbod op de website

Marieke is gespecialiseerd in het jonge kind in de voorschoolse periode en de basisschool in de volle breedte. Ze verzorgt diverse nascholingscursussen en maatwerktrajecten bij (voor)scholen op het gebied van visie, zorg en educatie en is betrokken bij de Post HBO-opleiding Jonge Kind. Naast uitgebreide theoretische kennis beschikt ze over jarenlange praktijkervaring in de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk en het basisonderwijs en is betrokken geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van trajecten op het gebied van voor- en vroegschoolse eduducatie (VVE). Marieke is hierdoor goed in staat om theorie en praktijk met elkaar te verbinden.

Marieke heeft samen met Karolien Schmidt de masterclasses ‘Doelgericht observeren’ en ‘Interactie: uitdagen tot denken’ verzorgd.

Alles tonen
Marnix Academie
www.marnixonderwijscentrum.nl
Interactie