Over UKK

In 2023 heeft de Universiteit Utrecht samen met het Utrechtse werkveld het Utrechts

Kwaliteitskader - Educatie van het Jonge Kind (UKK) geactualiseerd. In deze vierde editie sinds 2012 is een missie voor de educatie van het jonge kind geformuleerd. Daarnaast bevat de brochure vier hoofdstukken die zich richten op vier verschillende niveaus: 1) de groep, 2) ouders, 3) de organisatie en 4) de doorgaande lijn. Op deze website vind je per hoofdstuk een samenvatting van de belangrijkste speerpunten en praktische voorbeelden van hoe deze in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd. De complete brochure kun je terugvinden onder documenten.