Lerende netwerken

De kern van een Lerend Netwerk is op inhoud van en met elkaar leren en permanent blijven leren.

Een Lerend Netwerk bestaat uit pedagogisch medewerkers van peutercentra / kinderdagverblijven en leerkrachten van groep 1-2 waarbij een kartrekker de rol van procesbegeleider op zich neemt. De deelnemers formuleren een leervraag gericht op de doorgaande lijn en gaan hiermee met elkaar aan het werk. Hierbij kan ook de expertise van een externe partner worden gevraagd.

Voor meer informatie: UKK hoofdstuk 2

In onderstaand overzicht staat het aantal Lerende Netwerken per wijk. 

Wil je meer weten over een bestaand Lerend Netwerk? Klik op de wijk voor informatie over de kartrekker, de deelnemers en het onderwerp.

Alle lerende netwerken