1. Professionals

Speerpunt 1: Kennismaking en regelmatige gesprekken

  • Wanneer kinderen starten in een nieuwe groep kan dit ook spannend zijn voor ouders. Een warme ontvangst en uitgebreid startgesprek (het liefst in combinatie met een huisbezoek) is daarom van belang.
  • Het is goed om minimaal één keer per jaar (liefst vaker) met alle ouders individuele gesprekken te voeren. Hierin staat niet alleen de brede ontwikkeling en het sociaal-emotionele functioneren van het kind centraal, maar ook de gezinssituatie en eventuele behoeften van ouders.
  • Vanaf het eerste gesprek is het belangrijk om wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kinderen op tijd halen en brengen, maar ook om verwachtingen vanuit de ouders. Bespreek ook met ouders wat zij mogelijk kunnen en willen bijdragen. Willen ze bijvoorbeeld meehelpen bij specifieke activiteiten?
  • Ook is het belangrijk om ouders informatie te geven over de mogelijke educatieve activiteiten die zij thuis aan kunnen bieden.

Voorbeeld

  • In de Gereedschapskist voor samenwerken met ouders van de Hogeschool Rotterdam vind je, onder andere, een voorbeeld voor een kennismakingsgesprek. In dit document staan 10 succesfactoren waarin de focus ligt op hoe contact te leggen met ouders, hoe je goed kunt samenwerken met hen en hoe je samen kunt werken aan een toekomstperspectief voor het kind. De gereedschapskist biedt ook inspiratie voor het houden van een voortgangsgesprek, een interactieve ouderavond en ouder-kind activiteiten.

Tips