1. Leren en ontwikkelen binnen je organisatie

Speerpunt 1: Missie en visie

  • Het is belangrijk om op organisatieniveau een pedagogische missie en visie vast te stellen. Deze zouden moeten aansluiten bij de missie van het UKK: een sterke basisvoorziening van hoge kwaliteit waar gelijke kansen, inclusie en brede talentontwikkeling centraal staan.
  • De missie beschrijft de identiteit en kernwaarden van je organisatie.
  • De visie beschrijft wat je nu en in de toekomst wilt bereiken als organisatie. Hierbij is het belangrijk om concrete doelen en helder beleid te hebben. In een visiedocument kun je een concrete link leggen tussen de eigen organisatiedoelen en de speerpunten van het UKK ten aanzien van werken in de groep en met ouders.
  • Zorg dat elke professional in je organisatie zich aan de missie en visie committeert, zodat deze breed gedragen is.

Voorbeeld

Tips

  • Als organisatie ben je voortdurend in beweging. Je personeelsbestand en de kinderen voor wie je zorg draagt veranderen continu. Zorg ervoor dat je met regelmaat (bijvoorbeeld jaarlijks) je missie en visie tegen het licht houdt en je doelen evalueert.
  • Sta stil bij ‘onboarding’ van nieuwe medewerkers. Werk mensen niet alleen in op de praktische zaken van de organisatie, maar besteed ook aandacht aan het borgen van de missie en visie bij nieuw personeel.