2. Opvang & School

Speerpunt 1: Visie op samenwerking

  • Het is belangrijk om ouderbetrokkenheid te herdefiniëren in termen van gelijkwaardige samenwerking, waarbij gezamenlijkheid, wederkerigheid en wederzijds respect voor ieders bijdrage aan de ontwikkeling van het kind centraal staan. Hierbij moet uiteraard wel ruimte zijn voor mogelijke verschillen in ideeën van ouders
  • Het is goed om deze visie proactief, expliciet en op een toegankelijke manier met ouders te delen in bijvoorbeeld een folder, een (digitale) nieuwsbrief en op de website.

Voorbeeld