2. Opvang & School

Speerpunt 2: Gesprekken met ouders

  • Een systeem van regelmatige gesprekken tussen professionals en ouders, waarin genoeg tijd is om een open en wederkerig gesprek te voeren over de ontwikkeling van het kind, is een goede basis voor een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie. Deze gesprekken worden minimaal één keer per jaar en liefst vaker gevoerd. Zorg daarnaast voor een uitgebreid kennismakingsgesprek aan de start, waar mogelijk gecombineerd met een huisbezoek.
  • Van elk gesprek dient een kort verslag te worden gemaakt met daarin de belangrijkste wederzijdse verwachtingen en samenwerkingsafspraken. Zowel in het kader van een goede overdracht als om in een volgend gesprek op terug te komen. Het is belangrijk om dit verslag aan ouders voor te leggen en te checken of zij akkoord zijn. Dit soort checks versterken het onderling vertrouwen.

Voorbeeld