1. Leren en ontwikkelen binnen je organisatie

Speerpunt 2: Randvoorwaarden

  • Samen leren betekent alle lagen in de organisatie actief betrekken: individuele medewerkers, het team, het management en de ondersteuning, én ouders en kinderen.
  • Ontwikkeling ontstaat alleen als medewerkers ruimte voelen. Ruimte ontstaat door twee belangrijke randvoorwaarden: veiligheid en tijd. Het management is verantwoordelijk om deze randvoorwaarden te creëren en te zorgen dat deze minimaal voldoen aan de wettelijke kaders voor professionalisering.
  • Zorg voor een veilige leeromgeving waar ruimte is om fouten te maken en het management ontwikkeling aanmoedigt.
  • Creëer ruimte door medewerkers voldoende tijd (dus niet-groepsgebonden uren) en budget krijgen om extra scholing en begeleiding in te schakelen.

Voorbeeld

Tips

  • Maak een jaarplanning waarin je momenten voor professionalisering vastlegt, zowel voor het team als geheel als voor individuele medewerkers.
  • Houdt met regelmaat overleg met individuele medewerkers om in kaart te brengen waar hun professionaliseringsbehoeften liggen. Zorg vervolgens voor een structuur waarin deze behoeften vervult kunnen worden. Hierbij kun je zowel denken aan interne als externe bijscholing van mensen.