2. Opvang & School

Speerpunt 3: Gevarieerde activiteiten

  • Ouders waarderen het enorm wanneer diverse feestelijke of leuke activiteiten voor ouders worden georganiseerd, zoals een nieuwjaarsreceptie, een tentoonstelling of een voorstelling door de kinderen. Ook op opvoedingsondersteuning gerichte activiteiten of koffie-/thee-ochtenden voor ouders zijn hier uitstekend in te passen.
  • Met name voor de op opvoedingsondersteuning gericht activiteiten is het van belang om goed aan te sluiten bij de behoeften die leven bij ouders. Inventariseer deze behoeften op regelmatige basis, bijvoorbeeld tijdens de oudergesprekken of via een (digitale) enquête.
  • Samen iets organiseren werkt enorm verbindend en daarnaast biedt het ouders de mogelijkheid om hun sociale netwerk uit te breiden.

Voorbeeld