2. Opvang & School

Speerpunt 4: Communicatie en documentatie

  • Goede communicatie en documentatie met betrekking tot wat er gebeurt op het kinderdagverblijf, peutercentrum of de basisschool zijn essentieel voor een warme samenwerkingsrelatie met ouders.
  • Zorg voor toegankelijkheid van deze bronnen voor alle ouders. Zorg ook voor een diverse vertegenwoordiging van ouders in de oudercommissie of medezeggenschapsraad, zodat verschillende perspectieven worden meegenomen in het pedagogisch-educatief beleid.
  • Wil je meer input van ouders dan vanuit de oudercommissie of medezeggenschapsraad? Dan kun je bijvoorbeeld een (digitale) enquête uitzetten of persoonlijke gesprekken met ouders voeren.

Voorbeeld