1. Leren en ontwikkelen binnen je organisatie

Speerpunt 4: Gezamenlijk eigenaarschap

  • Kwaliteit is de verantwoordelijkheid van het gehele team, niet van individuele medewerkers.
  • Medewerkers moeten zich gezamenlijk eigenaar voelen van de kwaliteit én van het cyclische leerproces wat in het team plaatsvindt.
  • Teamvergaderingen zijn een belangrijk middel om eigenaarschap te creëren. Samen stil staan bij de pedagogische en educatieve kwaliteit moet daarin los staan van samen over administratieve of procedurele onderwerpen praten.
  • De uitkomst van deze teamvergaderingen zijn concrete acties ter verbetering van de groepsprocessen en het pedagogisch-educatieve aanbod.

Voorbeeld

Tips

  • De praktische afstemming in werkzaamheden vraagt vaak veel tijd. Als je teamoverleg organiseert waarbij je zowel stil staat bij pedagogisch-educatieve inhoudelijke onderwerpen als de praktische gang van zaken, blijft er vaak weinig ruimte over om de diepte in te gaan met elkaar. Organiseer daarom losse teamvergaderingen om stil te staan bij de kwaliteit.
  • Vraag ouders om input voor deze bijeenkomsten. Zo zorg je ervoor dat niet alleen het team zich eigenaar voelt van de kwaliteit, maar de ouders ook als belangrijke partners hierin worden meegenomen.