1. Leren en ontwikkelen binnen je organisatie

Speerpunt 5: Begeleiding

  • Interne coaching en begeleiding is cruciaal om een lerende cultuur en eigenaarschap te realiseren.
  • Leg in de begeleiding de nadruk op competenties van professionals, bijvoorbeeld ten aanzien van de speerpunten die in het UKK staan over het werken op de groep en de samenwerking met ouders.
  • Jezelf continue blijven ontwikkelen is ook een competentie. Coaches kunnen medewerkers helpen in het ontwikkelen van een lerende houding en kritische zelfreflectie.
  • De begeleiding kan verschillende vormen aannemen. Gecombineerd binnen één functie, of verdeeld over meerdere mensen. Binnen individuele gesprekken en/of gezamenlijk teamoverleg. Zorg er wel voor dat een koppeling tussen de visie en doelen van de organisatie en de dagelijkse praktijk van de medewerker centraal staat.

Voorbeeld

Tips

  • Evalueer of je de begeleidingstaken op een efficiënte manier hebt ingedeeld. Zorg voor voldoende spreiding over medewerkers, hierdoor wordt je begeleidingsstructuur robuuster. Wanneer meerdere mensen een deel van de begeleiding op zich nemen, geeft dit medewerkers ruimte om begeleiding te krijgen van iemand bij wie zij zich veilig voelen. Ook kun je beter aansluiten bij de verschillende krachten van mensen die een begeleidingsrol hebben en ben je als organisatie minder gevoelig voor ziekte of uitval. Een te grote versnippering van begeleidingsrollen kan echter ook inefficiënt zijn en leiden tot een gebrek aan overzicht en coördinatie. Zoek hierin dus een balans die goed past bij jouw organisatie.