2. Opvang & School

Speerpunt 5: Gespreksvaardigheden en competenties

  • Het is van belang de gespreksvaardigheden en competenties van professionals te versterken om met een diversiteit aan sociale en culturele achtergronden, opvoedingsstijlen, gezinsvormen en eventueel andere thuistalen om te kunnen gaan. Bespreek ook met het hele team (en met ouders) het ouderbeleid zoals vastgelegd in de visie van je organisatie en werk deze waar nodig gezamenlijk bij.
  • Via professionalisering en het beschikbaar stellen van structurele overlegtijd met ouders maak je duidelijk dat samenwerken met ouders een belangrijk onderdeel is van je vak.
  •  

Voorbeeld