1. Professionals

Speerpunt 6: Ouders informeren

  • Ouders willen graag zien en weten wat er zoal gebeurt met hun kind in de groep en hoe hun kind zich ontwikkelt. Toegankelijke informatiebronnen in de groep zijn bijvoorbeeld een tafel of hoek over het thema van dat moment of een wand of tentoonstelling met creatieve producten van de kinderen. Ook foto’s en video’s worden zeer gewaardeerd. Let er wel op dat het maken hiervan het groepsproces en de activiteit zelf niet in de weg staat.
  • Informeer ouders ook regelmatig over wat de vorderingen zijn van het kind, zowel tijdens gesprekken als op informele momenten, bijvoorbeeld wanneer ouders de kinderen brengen of ophalen. Tijdens ingeplande gesprekken gebruik je de resultaten uit het kindvolgsysteem om ouders inzicht te geven in de ontwikkeling van hun kind.

Voorbeeld