2. Ontwikkel- en leermogelijkheden creeren

Speerpunt 7: Met een doel

Kinderen hebben het nodig dat hun ontwikkeling doelbewust wordt gestimuleerd. Dit kun je bereiken door…

  • Activiteiten en materialen doelbewust af te stemmen op hun ontwikkelingsniveau en hun interesses. Kennis van de ontwikkelingslijnen van kinderen is hiervoor essentieel.
  • Een kindvolgsysteem bij te houden, zo kun je doelbewust observeren en in kaart brengen waar een kind zich in de ontwikkeling bevindt. De kennis van het kindvolgsysteem geeft richting aan de voorbereiding van de activiteiten op een dag en de uitwerking van een thema.
  • Met de ontwikkelingslijnen en observaties in het achterhoofd, kun je je eigen handelen doelbewust afstemmen op waar het kind staat en waar het naartoe kan groeien.

Voorbeeld

  • In deze video zie je hoe de jonge kind professional een boek gaat voorlezen. Voordat ze gaat lezen vraagt ze aan de kinderen waar ze denken dat het boek over gaat en bespreekt ze de titel. Ook benoemt ze het doel: ‘’Ik wil graag dat jullie leren om samen mee te lezen.’’ Vervolgens benoemt ze dat het niet erg is als ze niet kunnen lezen en waar deze kinderen dan op moeten letten: ‘’Kijk en luister gewoon mee, misschien herken je wel een letter omdat deze in je naam zit.’’ Door het doel te benoemen weten de kinderen waarom zij het boek lezen en dat ze hun best moeten doen om mee te kijken en luisteren en eventueel letters te herkennen. Tot slot begint de jonge kind professional met het lezen van het boek. Ze differentieert hierin, namelijk door de kinderen op hun eigen vaardigheden te wijzen. Sommige kinderen kennen al letters, anderen nog niet.

Tips

  • Je eigen handelen aanpassen op basis van de ontwikkelingslijnen en het kindvolgsysteem sluit aan bij de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW).
  • Kinderen hebben het nodig om zich continu te kunnen ontwikkelen, zorg daarom dat je actief bewust bent van de leerlijn in je aanbod zodat je doelgericht kunt werken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door de ontwikkelingslijn met je collega’s te bespreken of deze in de teamkamer op te hangen.

Meer weten?

  • Wil je weten hoe vaardig jij zelf bent in dit speerpunt? Klik dan hier.
  • Wil je meer weten over de doelen van het jonge kind? Kijk dan ook eens op de website van het SLO (landelijk expertisecentrum voor het curriculum).