6 vragen rondom spelontwikkeling

Waardevol voor Lerende netwerken en Lerende teams die meer willen bereiken binnen het speerpunt Spelbegeleiding.  

Observeer een peuter of kleuter terwijl die speelt met bijvoorbeeld bouwmaterialen. Kijk daarna goed naar een andere peuter of kleuter die later op de dag, of een paar dagen later, met hetzelfde materiaal speelt. Maak er video-opnames van en bekijk ze daarna met elkaar als Lerend Netwerk of als Lerend Team. Stel elkaar daarbij de volgende vragen: 

* Wat doen ze? Hoe gaan ze met het materiaal om? Hebben ze een plan? Waaraan zie je dat?
* Welke betekenis heeft het spel voor hen? En welke betekenis leggen ze er zelf in?
* Zijn ze vooral op het materiaal gericht of ook op andere kinderen of volwassenen?
Hebben ze steun nodig, welke steun? Hoe zie je dat? 
Hoe gaan ze om met frustraties of problemen tijdens het spel?
Hoe lang spelen ze achter elkaar door?

Het is verrassend om te horen hoe verschillend jullie met elkaar naar de spelende kinderen kijken. Het helpt om met elkaar hierover een referentiekader te ontwikkelen en zo een visie op spel op te bouwen. 

 


6 vragen rondom spelontwikkeling
Doelgroep:PM'er/Leerkracht
Speerpunten:Spel
Bron:Kobi Wanningen
Link: