Begin met begrijpend luisteren

Het onderstaande model - het GRRIM (Gradually Release of Responsibility Instruction Model) van ‘Pearson & en Gallagher’ (1983) - wordt bij begrijpend luisteren ingezet. De centrale gedachte van dit instructiemodel is, dat door interactief denken over de inhoud van teksten, de ontwikkeling van luisterbegrip wordt bevorderd. Waar dat nodig is staat de pedagogisch medewerker of leerkracht model. Zij denkt hardop en laat daarmee zien hoe zij over de inhoud van de tekst denkt om deze te begrijpen.

Bekijk de gehele beschrijving van het GRIMM-model 


Begin met begrijpend luisteren
Doelgroep:PM'er/Leerkracht
Speerpunten:Met een doel
Bron:Karin van de Mortel & Aafke Bouwman (CPS)
Link: