Digidreumesen: mediaopvoeding in de kinderopvang

Kinderopvangorganisaties moeten een eigen afweging maken om wel of geen media in te zetten. Er zijn genoeg gegronde argumenten om het niet te doen, maar media volkomen negeren is een vorm van struisvogelpolitiek. De cijfers laten zien dat kinderen op steeds jongere leeftijd omgaan met digitale media. Sinds 2010 zijn er steeds meer digitale mediaproducties voor jonge kinderen. Door de komst van tablets wordt het voor jonge kinderen ook steeds makkelijker om met digitale media om te gaan. Uit onderzoek van Mediawijzer.net, dat jaarlijks wordt uitgevoerd, blijkt onder andere dat jonge kinderen in de leeftijd van 1-4 jaar dagelijks gemiddeld 34 minuten met een tablet bezig zijn. Dat is tweeëneenhalf keer zo veel als in 2012 (12 minuten). De televisie (12%), de tablet (6%) en de spelcomputer (6%) dringen steeds verder door in de wereld van jonge kinderen (Mediawijzer.net, 2015).

Bekijk het gehele document Digidreumesen van Mediawijzer

 


Digidreumesen: mediaopvoeding in de kinderopvang
Doelgroep:PM'er/Leerkracht
Speerpunten:
Bron:Mediawijzer
Link: Mediawijzer.net