Doorstroom kleuters

Wat doe je als een kleuter nog niet toe is aan groep 3? Richt je de kleutergroepen schoolser in, dan bekruipt je misschien het gevoel dat jonge kinderen geen kind meer mogen zijn. Kies je voor meer spelelementen in groep 3, dan is er misschien de angst dat er niet voldoende tijd is voor de leerstof.

Kleuterbouwverlenging geen blijvend positief resultaat
Een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 is van belang voor het kind, maar hoe realiseer je een goede doorlopende ontwikkellijn? En spreken de leerkrachten van groep 1-2 en de leerkrachten van groep 3 eigenlijk wel dezelfde taal? Onderzoek laat zien dat vertraging in de schoolloopbaan van kinderen vooral ontstaat bij de overgang van groep 2 naar groep 3. Tevens blijkt dat deze kleuterbouwverlenging in veel gevallen, zowel sociaal als cognitief, geen blijvend positief effect heeft. Verder bestaan er in de praktijk nogal eens misverstanden over kleuterbouwverlenging en bijvoorbeeld over wat de Inspectie van scholen vraagt bij het onderwijs aan jonge kinderen.

Waardevolle brochure
In opdracht van het ministerie van OCW en de PO-Raad is een brochure ontwikkeld, bedoeld om leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, schoolleiders en schoolbesturen te informeren en te inspireren. De brochure is waardevol bij de herijking van de werkwijze binnen scholen rond doorstroom van kleuters: Brochure Doorstroom Kleuters


Doorstroom kleuters
Doelgroep:PM'er/Leerkracht
Speerpunten:
Bron:Ministerie OCW / PO-Raad
Link: