Good Practice - Peuters: Verantwoordelijkheid

In deze clip wordt duidelijk dat de kinderen bekend zijn met de routines op de groep. Het opruimliedje is bekend, en wordt met zichtbaar plezier gezongen. De PM’er vraagt alle kinderen te helpen met opruimen door een heldere instructie te geven: “wat ligt er, en waar moet het heen?” Alles heeft een vaste plek, en dus kunnen de kinderen goed helpen met opruimen. Ze krijgen zo ieder hun eigen rol in de groep. Doordat de PM’er voortdurend zinnetjes als ‘heel fijn’, ‘dank je wel’ , en ‘wil jij…’ gebruikt, bevordert ze respectvolle omgang met elkaar, en is duidelijk dat alle hulp van de kinderen gewaardeerd wordt. De PM’er benut veel kansen om haar handelingen en de handelingen van de kinderen te benoemen, wat de taalontwikkeling terloops stimuleert.

 


Good Practice - Peuters: Verantwoordelijkheid
Doelgroep:PM'er/Leerkracht
Speerpunten:Verantwoordelijkheid
Bron:
Link:
Video URL:https://youtu.be/owfnYlZKat8