Good Practice Lerend Netwerk Voordorp

Kartrekker Saskia Versaan stuurde ons dit artikel. Het geeft prachtig het effect weer van hun Lerend Netwerk in Voordorp


Good Practice Lerend Netwerk Voordorp
Doelgroep:PM'er/Leerkracht
Speerpunten:
Bron:
Link:
Datum:
Foto's: