Kort interview Karolien Schmidt

1. Wat was de essentie van jouw Masterclass?

Kinderen spelen de hele dag, ze ontdekken hun omgeving en leeftijdsgenootjes in de groep tijdens activiteiten en de dagelijkse routines. Spelen wordt leren wanneer de kinderen uitgedaagd worden om terug te blikken en door te denken over hun spel. Hierbij is de  leerkracht of PM-er onmisbaar. Zij kan, door verschillende interactievaardigheden te gebruiken, een gesprek met de kinderen aangaan waarin ze bewust de taal en denk ontwikkeling stimuleert. Door met kinderen te praten over wat ze doen en hoe ze het doen, wordt het handelen en begrijpen gekoppeld aan taal. In de Masterclass staat het voeren van kwalitatief goede gesprekken, oftewel gesprekken waarin de leerkracht of PM-er de kinderen stimuleert om zelf na te denken en - waar kan - hier woorden aan te geven, centraal.

2. Hoe belangrijk is je Masterclass geweest voor de eigen ontwikkeling van de PM/leerkracht?
Uit de evaluaties blijkt dat de leerkrachten en PM-ers, ook de zeer ervaren, tot nieuwe inzichten zijn gekomen en tot nieuw handelen. De leerkrachten en PM-ers zijn de Taxonomie van Bloom gaan gebruiken om vragen te stellen die de kinderen uitdagen tot een hoger denk niveau. Daardoor zijn de gesprekken die zij voeren inhoudelijk op een hoger niveau gekomen. De kinderen zijn aan het denken gezet en zijn uitgedaagd om hun gedachten onder woorden te brengen.

3. Wat was een good practice van de terugkombijeenkomst?
Een van de deelnemers schijft in de evaluatie: ‘er is duidelijk iets veranderd wat betreft de gesprekken die de collega’s voeren met de kinderen. Er worden meer open vragen gesteld, vragen die de kinderen uitdagen tot denken. En er wordt aan de kinderen meer tijd gegeven om antwoord te geven op de vragen.

4. Welke literatuur/materialen m.b.t. je Masterclass raad je aan?
Aanbevolen literatuur:
Damhuis R., Blauw A. de & Brandenbarg N. (2013) Combilist. Een instrument voor taalontwikkeling via interactie. Expertisecentrum Nederlands
Haan, D. de &  Schut J. (2006) Co-constructie van leidster en kinderen. Paper voor de Onderwijs Research Dagen, Amsterdam

Wat op de website geplaatst kan worden:
www.Uitdagentotgesprek.nl
https://www.youtube.com/watch?v=BFDaHYccsLk
http://marnixacademie.nl/Portals/0/2014-09_vanderZalm-Damhuis-Weinigtaal.pdf


Kort interview Karolien Schmidt
Doelgroep:Experts
Speerpunten:
Bron:Marnix Academie
Link:
Naam:Karolien Schmidt
Datum: